imsterade

Waarnemingen langs de Geleenbeek

Bij het determineren langs de Geleenbeek, van de bron in Benzenrade t/m de Weltervijver e.o., werden in de eerste helft van de maand oktober de volgende vogels gespot: ijsvogeltje ( diverse keren ), blauwe reiger ( diverse keren ), grote gele kwikstaart ( 2x ), groene specht, vuurgoudhaantje en enkele mandarijneenden (vrouwtjes ).

manderijneend vrouwtje

In de tweede helft van de maand oktober kwamen daar nog 3 grote zilverreigers in de weilanden rond de Benzenraderhof bij.

De donderdaggroep.

Zilverreiger

Aangeslagen grote bonte specht

Grote bonte specht is vanuit de tuin tegen de ruit gevlogen en in het water gevallen. Clemment heeft hem totaal versuft uit het water gehaald en voor recoverie in een doos gelegd. Na enige tijd kwam de specht weer bij en is hij weer uitgevlogen. Clement ziet hem nog met enige regelmaat foerageren in zijn tuin.

Grote bonte Specht

Maretakken ( Viscum album )

Nu de meeste bladeren van bomen zijn gevallen, zijn de maretakken, ook wel vogellijm of mistletoe genoemd, goed zichtbaar in de bomen.

Maretakken

Het is nu zaak om een mooie wandeling te maken langs de Geleenbeek tussen de Benzenradervijver en Ten Esschen.
Zij komen voornamelijk voor op de populieren, maar ook wel op appelbomen, de witte acacia (robinia) en meidoorn. Er zijn populieren met meer dan 30 maretakken.
De laatste jaren zijn door kap en storm enkele populieren gesneuveld. Gelukkig heeft de gemeente Heerlen weer nieuwe maretakvriendelijke bomen geplaatst.

Maretakken

Ook in onze IVN-tuin bevinden zich meer dan 150 maretakken. Twee op de witte acacia, de rest op de populieren. Er zijn exemplaren bij die ouder zijn dan 20 jaar.

De donderdagwerkgroep.

Het Douwe Tasma pad.

Deze schitterende folder in kleurendruk geeft de wandelroute aan met beschrijving van een aantal interessante zaken die men onderweg tegenkomt. Deze folder is te bestellen voor niet leden door € 1,50 over te maken op de IVN Heerlen bankrekening nr Rabobank 1423.19.635 met vermelding van Douwe Tasma Pad en uw adres. En gratis beschikbaar voor onze leden. Hij is elke donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur af te halen bij ons Home aan de Gallusstraat 1.

Eerstvolgende activiteit

donderdag 01 januarivink vrouwtje

Werkgroepen

De activiteiten van IVN Heerlen worden vanuit verschillende werkgroepen door minimaal een coordinator gecoordineerd.Leden van de verschillende werkgroepen hebben hun eigen specialisatie en zetten zich in om hun kennis over te dragen aan iedereen die daar oor naar heeft. Er worden onderzoeken gedaan naar de status van de natuur in de gemeente Heerlen en adviese gegeven aan de diverse instanties.

Door de werkgroepen worden diverse activiteiten georganiseerd voor leden van IVN en niet leden. Informatie hierover vind u verder op de site en worden in diverse weekbladen bekend gemaakt

IVN Heerlen

IVN Home Gallusstraat 1
6417 VD Heerlen
Telefoon: 045-5711031
E-mail: ivnheerlen@gmail.com

DTPad