imsterade

IVN Vereniging voor natuur en milieu-educatie.

De vrijwilligersorganisatie bestaat uit 174 lokale afdelingen met ruim 17.000 leden. De afdelingen werken per provincie samen in een district. Afgevaardigden uit de districten vormen de Landelijke Raad, van waaruit het bestuur wordt benoemd. IVN ontstond op 21 mei 1960 als Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (Vereniging van Natuurwachten en Natuurgidsen). Meer info, klik hier.

De 36 Limburgse IVN-afdelingen richten zich op de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur in de directe woon- en werkomgeving. Meer info, klik hier. IVN Heerlen telt ongeveer 280 leden, waarvan er ongeveer 45 actief deelnemen aan de diverse werkgroepen of deel uitmaken van het bestuur.
Bestuur IVN Heerlen:

Voorzitter: Noor Follings
Secretaris: Jenny van Houdt
Penningmeester: Paul Jung
Het bestuur vergadert om de zes weken en vertegenwoordigt de vereniging onder andere bij regionale IVN-vergaderingen en districtvergaderingen.

manderijneend

Secretariaat IVN Heerlen

IVN Home
Gallusstraat 1
6417 VD Heerlen
Telefoon: 045-5711031
E-mail: ivnheerlen@gmail.com
Openingstijden IVN Home:
Iedere donderdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur

Lidmaatschap

Indien u van mening bent dat wij goed werk verrichten, kunt u lid of donateur worden van het IVN. U ontvangt dan drie keer per jaar onze nieuwsbrief "de Natuurinfo". Hierdoor blijft u op de hoogte over wat er in de vereniging gebeurt.

Ook kunt u kiezen voor een lidmaatschap inclusief een abonnement op de natuurgids. U krijgt dan korting op uw abonnement en ontvangt de natuurgids acht keer per jaar. In deze gids staan activiteiten van de Limburgse IVN afdelingen genoemd.

Voor meer informatie over het lidmaatschap of algemene vragen over IVN Heerlen kunt u contact opnemen met Alexander Timmers, telefoonnummer 045-5712609
of Jenny van Houdt,
telefoonnummer 045-5742256.

.