Donderdag
donderdag

De Donderdagploeg:

De groep vrijwilligers van de Donderdagploeg is zo genoemd omdat ze al lange tijd op donderdag actief is. De taken zijn zeer veelzijdig:

 • Verder verricht ze gronddienst bij de tuinwerkzaamheden, ze snoeit de heesters en bomen, zorgt voor de waterhuishouding in de tuin, waarbij alle water dat binnen de grenzen van het IVN Home valt, wordt opgevangen en voor de tuin, vijver en poel wordt aangewend.
 • Ze zorgt elk jaar voor het opkweken van nieuwe en éénjarige tuinplanten en beheert de wilde plantentuin.
 • Ze bekommert zich over de nestgelegenheid van vogels, zoogdieren en insecten op het eigen terrein.
 • Ze zorgt voor de technische inbreng waar het elektra, computer, verwarming en water, sanitair en technisch gebouwonderhoud betreft.
 • Ze geven ondersteuning waar nodig aan de werkgroepen.
 • Ze fungeert bijvoorbeeld als gronddienst voor de vogelwerkgroep bij de aanmaak en reparatie van nestkasten.
 • Ze organiseert de overzet van amfibieën in Benzenrade in het prille voorjaar.
 • Zorgen voor de uitvoering van de nodige voorbereiding voor de jaarlijkse inloopdag.
 • Ze lossen, waar mogelijk, de binnenkomende vragen over natuur en milieu op.

Kortom ze zorgen dat het IVN-raderwerk soepel blijft draaien.

Inventarisatie

's Middags wordt de flora en de fauna geinventariseren. De gegeven worden gebruikt om:

 • Beter inzicht te krijgen van de flora en fauna in de gebieden.
 • Verzamelen van informatie voor een betere bestuitvorming in de verschillende platformen.
 • Gegevens worden gebruikt in de databases op de website.

En u …?

U bent iemand die niet stil kan zitten, u wilt na gedane arbeid of gewoon om het contact met uw medemensen te onderhouden eens met ons kennismaken, dan biedt deze vriendengroep daar een mogelijkheid toe. Kom vrijblijvend op bezoek en oordeel zelf, beter kunnen we u niet adviseren.

slak

IVN tuin

Wat is er zoal te vinden in de IVN tuin.

coördinatoren:

Rene Petit
Jos Pluijmen

Aanwezig iedere donderdag vanaf 9:00 16:00

IVN gebouw
Gallusstraat 1
6417 VD Heerlen
Telefoon: 045-5711031