Iepenpage
iepenpage

Lobby IVN Heerlen succesvol.

Heerlen adopteert de iepenpage. Op 28 mei 2013 heeft het college van B&W besloten de iepenpage te adopteren. Daarmee is de lobby van het IVN afdeling Heerlen als succesvol aan te merken. De afdeling is al enkele jaren bezig met het promoten van de iepenpage, de zeldzame vlinder waarvan alleen populaties in Heerlen voorkomen.

De eerste stap was het planten van een aantal nieuwe iepen het Aambos, dicht bij de locatie Oliemolen/Groene Boord, waar de iepenpage het eerst gesignaleerd is. De Vlinderstichting heeft gezorgd voor nectarstruiken in de omgeving.

Vorig jaar heeft het IVN afdeling Heerlen als deelnemer in het Platform Natuur en Milieu de gemeente voorgesteld de iepenpage te adopteren. Wethouder Barry Braeken was enthousiast over het idee. Dat is vervolgens uitgewerkt in goede samenwerking met de Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Natuurhistorisch Genootschap Limburg, Kring Heerlen, en het IVN afdeling Hoensbroek.

Het IVN afdeling Heerlen heeft enkele jaren geleden haar strategie gewijzigd. Waren we vroeger vooral bezig de ontwikkelingen in de stad te volgen, nu proberen we actief ontwikkelingen in gang te zetten en vroegtijdig kansen te grijpen bij nieuwe projecten.

Activiteiten rond de iepenpage

Er zijn tal van activiteiten gepland rond de iepenpage.
De eerste groep activiteiten betreft de fysieke infrastructuur: het aanplanten van meer iepen en nectarstruiken, in de buurt van waar de populaties nu voorkomen (Aambos, Terworm), maar ook in de verbindingszones. Ook bij het beheer (bij snoeien en maaien) zal rekening gehouden worden met de behoeften van de vlinder.

De tweede groep activiteiten betreft monitoren. Een bekende uitspraak is: Meten is weten. Daarom wordt de iepenpopulatie in de gemeente in kaart gebracht en wordt de vlinder zelf gemonitoord. Dat is van belang om te weten of de populatie vlinders groter wordt en zich verder verspreidt.

De derde groep activiteiten betreft voorlichting en educatie. De gemeente zelf zal in haar publicaties regelmatig aandacht schenken aan de iepenpage en de activiteiten van de gemeente op dat terrein. De Vlinderstichting zal een aparte folder uitbrengen over de iepenpage. IVN afdeling Heerlen zal een vlindercursus organiseren met wandelingen naar de plaats waar de iepenpage voorkomt. Tevens komt er een aanbod voor buurten om een avond over vlinders te organiseren.

foto: Fladder iep (Ad Schaaf IVN Heerlen)

Iepenpage

(Satyrium w-album)
Familie blauwtjes (LYCAENIDAE)

Voorvleugellengte: circa 16 mm

Bij het iets grotere vrouwtje is de bruine kleur een tintje lichter dan bij het mannetje. Op de onderkant van de achtervleugel vormt de witte lijn een duidelijk W met steile zijkanten. Aan deze witte W heeft de vlinder zijn wetenschappelijke (Latijnse) naam te danken.

Vliegtijd: Begin juni tot half augustus.

Waardplant: Diverse soorten iep, zoals gladde,ruwe en fladderiep.

In Heerlen is de vlinder tot nu toe op drie locaties aangetroffen.
Het vrouwtje van de iepenpage zet haar eitjes bij voorkeur af op de takken van alleenstaande, grote iepen op zonnige plekken. De eitjes overwinteren en de rups komt uit het eitje zodra de iep begint te bloeien.

In het verleden zijn populaties van de iepenpage o.a. verdwenen door de iepenziekte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die in de houtvaten van de boom groeit en die uiteindelijk tot het afsterven van de boom leidt.

iepenpage

foto: Iepenpage (Kars Veling - De Vlinderstichting)

Fladderiep of steeliep


(Ulmus laevis)

Hoogte kan tot 35 meter komen.

bloem iepenpage

foto: Fladder iep bloem (Ad Schaaf IVN Heerlen)