Planten

Plantenwerkgroep:

Natuurbeleving

Een van de doelstellingen van de plantenwerkgroep is het stimuleren van natuurbeleving. Of anders gezegd: het leren zien en begrijpen van de dingen die in de verschillende seizoenen in de natuur plaatsvinden. Waarom bloeien bepaalde soorten planten al vroeg in het jaar en andere juist heel laat. Waarom zien we ze op bepaalde plaatsen en op andere plaatsen juist niet. Inzicht in deze processen zijn boeiend en geven een andere kijk op wat er om ons heen gebeurt. De samenhang tussen bepaalde planten die we steeds in elkaars buurt aantreffen, is ook overal en dagelijks te zien, maar zien we het ook? Dat geldt niet alleen voor planten maar ook voor alle andere levende organismen. Wanneer u die samenhang ziet, is er sprake van meer natuurbeleving.

De flora

U wandelt langs de wegberm en ziet een scala aan grassen en kruidachtigen. Al die planten stellen voorwaarden aan hun omgeving en ze hebben ook allemaal een naam, ze kunne zelfs familie van elkaar zijn. Misschien zijn het vreemden voor u, maar wilt u er wel een aantal beter leren kennen, Dat kan, omdat planten, net als wij mensen, er niet allemaal het zelfde uitzien. Er zijn altijd wel kenmerken die het mogelijk maken om de ene van de andere plant te onderscheiden. Soms zijn die kenmerken niet echt duidelijk aanwezig; in dat geval gebruiken we een flora. Een flora is een plantenboek dat de kenmerken van planten tot in het kleinste detail kan beschrijven. In onze werkgroep gebruiken we de Heukels Flora van Nederland. In principe is iedere andere flora te gebruiken, alleen wanneer de omschrijving van de te determineren plant te summier omschreven is, kan een flora minder doelmatig zijn. In onze groep leert u hoe een flora moet worden gehanteerd, waardoor succesvol determineren van planten ook voor u mogelijk wordt.


Iets voor u?

Er heerst binnen de groep een ongedwongen sfeer, die er vooral op is gericht om het plezierig te houden. Voldoening zoeken met wat we doen, staat voorop. Ook sociaal en maatschappelijk gezien is ons werk een zinvolle bezigheid, omdat het bijdraagt aan de verbetering en instandhouding van onze eigen leefomgeving.

gras

Grassen

Grassen zijn er in vele soorten, 12 grassen worden besproken.

Planten info

Diverse kleine artikelen


Brem

Op de Brunssumserheide kun je twee soorten brem tegenkomen, stekelbrem en kruipbrem


Voorjaarspaddestoelen

Het voorjaar is net begonnen en ook de eerste paddestoelen melden zich.


Lisdodde

Er zijn twee lisdodde te zien bij de welter vijverU kunt ook contact opnemen met het secretariaat IVN Heerlen.


Email: info@IVNHeerlen.nl