Planten info
Brem
brem smal

Stekelbrem en Kruipbrem

Als eerste bloeiende bremsoort, met zijn gele kleuren tussen de struikheide is de stekelbrem. ( bloeitijd april – juni ) en ca een maand later tot in juli de kruipbrem.

De stekelbrem is een doornige struik met zowel liggende als opstijgende takken en groeit op droge tot vrij vochtige heidegebieden, op schraallanden en in bermen op onbemeste bodem. In de herfst bloeit hij soms opnieuw.

De kruipbrem, is meer te vinden op droge, kalk- en voedselarme, onbemeste, liefs iets lemige zandgrond en vooral in heidelandschappen.

Bij de kruipbrem, hebben bladeren, bloemen en peulen een dof uiterlijk, doordat ze dicht begroeid zijn met aangedrukte bruinige haren. Beiden lijken veel op elkaar, en enkele verschillen zijn, de bladvoet van de stekelbrem is afgerond of wigvormig en bij de kruipbrem wigvormig. Stengel en takstand bij de stekelbrem is rechtopgaand of overhangend en bij de kruipbrem overhangend. Bij de stekelbrem zijn stam en takken gedoornd en kruipbrem niet, en bij deze laatste heeft het een penwortel. Beiden zijn meerjarig, tweeslachtig en hebben een bovenstandig vruchtbeginsel, met een peulvrucht of koker.
Op de Brunssummerheide zijn ze niet ver van elkaar te vinden.

M.E.Bruinooge

brem

Kruipbrem

stekelbrem

Stekelbrem