Leefomgeving
slak

Werkgroep leefomgeving

Deze werkgroep houdt de ontwikkelingen op het terrein van de leefomgeving binnen de grenzen van de oude gemeente Heerlen in de gaten. IVN Hoensbroek doet dat binnen de grenzen van de oude gemeente Hoenbroek. Samen overleggen we 3 à 4 keer per jaar met de gemeente Heerlen in het zogenaamde Platformoverleg. Wethouder en ambtenaren van de gemeente praten dan met de Heerlense natuur en milieu organisaties over nieuwe ontwikkelingen in Heerlen. Vroeger hadden we de deftige naam: werkgroep ROM (ruimtelijke Ordening en Milieu).
We worden op de hoogte gesteld van alle nieuwe ontwikkelingen in Heerlen, zoals het Groenbeleidsplan, de Bomennota, grote bouwplannen en plannen zoals het project zichtbaar maken Caumerbeek. Dat geeft ons de kans vroegtijdig te reageren. Soms heeft dat effect, soms volgt er toch een andere afweging.
Maar we zijn niet alleen bezig de nieuwe ontwikkelingen te volgen. We komen ook zelf met plannen. Zo heeft onlangs de gemeente Heerlen op ons voorstel de iepenpage geadopteerd. De gemeente gaat nu samen met Natuurmonumenten en de Vlinderstichting extra maatregelen nemen om het leefgebied van de iepenpage te versterken. Deze vlinder komt vrijwel alleen in Heerlen voor. Wij als IVN gaan zorgen voor de voorlichting middels folders en informatie avonden. Ook op onze website besteden we veel aandacht aan de iepenpage.

De werkgroep vergadert elke maand. De agenda bestaat altijd uit twee delen:

  • Bespreken van onze activiteitenplannen, zoals bijvoorbeeld de iepenpage: welke activiteiten plannen, wie doet wat, enz.
  • Informatie over ontwikkelingen in de beekdalen en bij de grote groenverbindingszones; elk lid van de werkgroep houdt een bepaald gebied in de gaten; de informatie kan leiden tot actie richting gemeente of waterschap;

De vergaderingen worden gehouden in ons IVN Home aan de Gallusstraat 1 en zijn toegankelijk voor iedereen. We starten om 20.00 uur en sluiten altijd uiterlijk om 22.00 uur.

 


De data voor de vergaderingen 2014 zijn:

22 mei

Contactpersoon

Jos Zuidgeest
telefoon 045 5414446
E-mail :jos.zuidgeest@hetnet.nl

Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat IVN Heerlen