Zoogdieren
zoogdieren

Vleermuizen en Zoogdieren werkgroep

Vleermuizen komt men in iedere stad en elk dorp tegen. Toch zijn ze nog steeds omgeven door een waas van mysterie. Het is na de knaagdieren de grootste groep zoogdieren met een belangrijke ecologische functie. Het is tevens het enige zoogdier dat kan vliegen en het voedt zich met insecten. In Nederland komen ongeveer 17 soorten voor van de kleinste de Dwergvleermuis tot de grootste de Vale vleermuis. Over het leven en voorkomen van vleermuizen is nog maar weinig bekend. Het onderzoek is zo’n 40 jaar geleden pas goed op gang gekomen. Over het voorkomen van vleermuizen in Heerlen is zo goed als niets bekent, dit kan betekenen dat er met allerlei plannen geen rekening wordt gehouden met deze kwetsbare en beschermde groep zoogdieren!! Met onze werkgroep willen we hierin verandering brengen!! Met de Vleermuis en zoogdierenwerkgroep willen wij de volgende activiteiten gaan ondernemen:

  • kennisvergroting van de werkgroepsleden dmv cursussen, excursies, werkbezoeken, ed
  • inventariseren van de in Heerlen en omgeving voorkomende vleermuizen
  • voorlichting geven aan diverse doelgroepen: overheid, instellingen, breed publiek, jeugd, ed
  • in stand houden en bevorderen van zomer en winterverblijven, hun leef en jachtbiotoop en
    vliegroutes
  • ondersteunen van het Limburgse netwerk voor afhandeling vleermuis klachten meedoen aan zomer en wintertellingen
  • opzetten van een documentatiesysteem met informatie over vleermuizen

Hoewel het zwaartepunt van de werkgroep de vleermuizen betreft houden wij ons ook bezig met de andere zoogdieren die hier in de regio voorkomen. Van dwergmuis tot das en van mol tot edelhert. Ook van deze dieren proberen we inzicht te krijgen wat en waar ze zitten en wat ze nodig hebben. Het zijn over het algemeen minder goed waarneembare dieren maar ze verdienen zeker ook onze steun. Hun leefgebieden staan net als die van de vleermuizen onderdruk. Wij willen voor hun belangen opkomen. Verder kan men bij de werkgroep terecht voor informatie over vleermuizen/zoogdieren en voor het aanvragen van lezingen en excursies. Heb je belangstelling voor deze werkgroep? Maak dan een afspraak om eens vrijblijvend een keertje mee te gaan met een activiteit.

vleermuiskast

Vleermuizen kast

dassenhol

Ingang van een dassenburcht

Coördinator:

Alexander Timmers
Tel.nr: 045-5712609
GSM: 06-20649872
E-mail: timmers22@zonnet.nl
Of via het IVN Heerlen secretariaat