Vogels
Zuid Limburg
gebieden

Vogels in Zuid Limburg

Uit gegevens van leden van de vogelwerkgroep zijn vanaf 2002 een verscheidenheid van vogelsoorten waargenomen in Zuid Limburg. Verspeid over het hele gebied zij er verschillende habitats met duidelijk verschillende vogelsoorten.

Gemeenschappelijk

Onder de markers op de kaart worden de vogels vernoemd die speciaal daar voorkomen. Buiten de algemene vogelsoorten:
Huismus, Heggemuis, Roodborst, Merel, Koolmees, Pimpelmees, Turksetortel, Houtduif, Zwarte kraai, Roek, Kauw, Ekster enz.