Vogels
Zuid Limburg zoeken
meerkoet
blauwe reiger

Vogels Zoeken

Geef een vogel- of vogelfamilie naam ( of gedeeltelijk daarvan) bij zoekopdracht van minimaal 3 characters, je krijgt een selectie te zien waarin je de juiste vogel kunt selecteren door op de naam of afbeelding te gaan staan en te klikken .

Zoekopdracht

Je hebt niets ingegeven.Minimaal 3 characters ingeven.

Vogels in Zuid Limburg

Zuid Limburg heeft een diversiteit aan landschap types. In het westen de Maas met onder Maastricht de plassen van Oost Maarland en aan de oostzijde tussen Bunde en Stein de hellingbossen , In het zuid oosten het heuvellandschap met zijn beken, het plateau van Margraten en de Vijlerbossen. In het noord oosten de Brunssumseheide. Drie stedelijke gebieden, Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal). In de afgelopen jaren zijn er door verschillende leden van de vogelwerkgroep vogellijsten bijgehouden tijdens de wandelingen in de verschillende gebieden in Zuid Limburg. Daardoor is een beeld ontstaan wat men in Zuid Limburg aan vogels kan verwachten.

Index vogels in ZuidLimburg)

Roofvogels : Buizerd, Torenvalk
Mussen : Huismus, Heggenmus, Ringmus
Mezen : Koolmees, Pimpelmees Staartmees
Vinken : Vink, Groenling, Kneu, Keep, Sijs, Putter
Lijster achtige : Zanglijster, Grote Lijster, Merel, Roodborst
Kraai achtige : Zwarte Kraai, Kauw, Roek, Ekster, Gaai
Ganzen : Canadese Gans, Brandgans,
Grauwe Gans, Nijlgans
Eenden : Wilde Eend, Tafeleend, Krakeend, Wintertaling, Kuifeend, Slobeend, Grote Zaagbek
Zangers : Tjiftjaf, Fitis
Rallen : Meerkoet, Waterhoen
Reigers : Blauwe Reiger
Spechten : Grote Bonte Specht
Kwikstaarten : Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart
Duiven : Houtduif, Turkse Tortel
Meeuwen : Kokmeeuw
Aalscholver
IJsvogel
Boomklever, Boomkruiper
Fazant
Koekoek
Spreeuw
Winterkoning