Imsterade

Waterleerpad

Wanderroute vanaf Benzenraderhof tot aan kasteel Terworm.

folder

Waterleerpad Geleenbeek

Van het Waterschap Roer en Overmaas met medewerking van het IVN Heerlen. Officieel geopend op 30 november 2007

leerpad

De Geleenbeek is de langste beek die in Limburg ontspringt en na 37 kilometer bij Roosteren uitkomt in de Maas. Het waterleerpad werd aangelegd van de bron bij de Benzenraderhof tot aan kasteel Terworm en is ongeveer 4 kilometer lang.
Centraal in het waterleerpad staat de waterkringloop en het gebruik van het water rondom de Geleenbeek in Heerlen. Door middel van 8 informatieboorden verschaft de route informatie over de historie, het landschap en de natuur in en langs de beek in Heerlen.