Watermolens
in Heerlen
Watermolens

WATERMOLENS IN HEERLEN (en HOENSBROEK)

In het begin van de 20ste eeuw telde Heerlen zeven werkende watermolens. Vijf watermolens lagen op de Caumerbeek en twee op de Geleenbeek. Twee molens zijn er nog actief en vijf zijn er verdwenen. Hoensbroek telde een watermolen (Caumerbeek) en is verdwenen.


Weltermolen.

Welten Welterkerkstraat 2
Korenmolen
Anno 1443-1945 1980 (gerestaureerd)
Een heel karakteristiek molengebouw. Behoort tot de fraaiste watermolens van Nederland. Voor het laatst gerestaureerd in 1981. Na een maaldag duurde het een week eer er in de Weltervijver weer voldoende water was voor een volgende maaldag.

weltermolen

Eikendermolen of Eijckholtermolen

Eikendermolenweg 4
Graanmolen
Anno 1468- 1880- 1920
In het midden van de 19de eeuw was het een waterrad molen met houten rad. In 1880 is het molenrad vervangen door een ijzeren rad. Door mijnverzakkingen is de molenvijver dichtgeslibd, waardoor de molen in 1920 buiten gebruik is gesteld. Molenas en inventaris zijn goed opgeslagen en in 1970 naar de Volmolen in Epen gebracht.

Onderste Caumermolen of Caumeroliemolen

Anno 1828 -1946 Onderste Caumer 2
De eerste molen op de Caumerbeek
Het was een kleine watermolen onderdeel van een boerenhoeve. Kort na de tweede wereldoorlog is het molengedeelte afgebroken.

Caumermolen

Anno 1787-1957 Caumermolenweg 12
Graanmolen In 1920 al problemen met de watertoevoer door mijnverzakkingen.
Molenwerk gesloopt in 1957.

Oliemolen

1502-1979(gerestaureerd.) Oliemolenstraat 32
Oliemolen later graanmolen Sinds 1997 eigendom van de heer Reesink, die er bakprodukten fournituren verkoopt en een naaimachinezaak in heeft.
Molen is maalvaardig.

oliemolen

Schandelermolen

Anno 1563-1957 Schandelermolenstraat
Korenmolen
Wegens gebrek aan water is de molen sinds 1956 niet meer in gebruik en in 1957 gesloopt.

Köpkensmolen

Anno 1870-1963 Rennemigerveldweg
Het was de grootste korenmolen van Heerlen. In 1950 werden de stuwrechten door het Waterschap afgekocht i.v.m. verleggen van de Caumerbeek.

Drakenmolen of Hoensbroekermolen of Broekmolen

Anno 1370-1949
De stuwrechten zijn in 1941 afgekocht, de molenbeek is verlegd en tussen 1949-1950 is de molen stilgelegd en het molenwerk verkocht.

Molens aan de Geleenbeek

Weltermolen.
Eyckholter-of Eikendermolen.#

Molens aan de Caumerbeek

(Onderste) Caumer-oliemolen #.
Caumermolen#
Olie molen.
Schandelermolen #.
Köpkesmolen.#
Drakenmolen.
(of Hoensbroekermolen of Broekmolen)#

# verdwenen molen

molenoverzicht

Bronvermelding

De molens van Limburg
(P.W.E.A. van Bussel, Eindhoven, 1991,
ISBN 90-6404-020-6 geb.)

De Heerlense watermolens R.Braad

Waterschap Roer en Overmaas (www.overmaas.nl)

Rijckheyt-Centrum voor regionale geschiedenis in Heerlen